قدسنج تلسکوپی

0 ریال

این محصول مناسب نصب بر روی پایه نگه دارنده می باشد.

محدوده اندازه گیری 0 تا 2000 میلیمتر