ترازو کفی

ترازوی دیجیتال نقرکش با قابلیت محاسبه توده بدن و اندازه گیری قد
SKU: 1232
500 ریال