ترازو نوزاد

ترازوی دیجیتال نقرکش با قابلیت محاسبه توده بدن و اندازه گیری قد
کد محصول: 1233
0 تومان